• dot-com205 Kč
  • dot-us171 Kč
  • dot-org280 Kč
  • dot-net250 Kč
  • dot-info157 Kč

[SEO NÁSTROJ] Hromadná blog post

Vývoj webových stránek, internetových obchodů a aplikací na zakázku za cenu od 250 Kč / hodinu.

[SEO NÁSTROJ] Hromadná kontrola Proxy IP adres

[SEO NÁSTROJ] Hromadná kontrola Proxy IP adres

blog image [SEO NÁSTROJ] Hromadná kontrola Proxy IP adres

Opět jsem potřeboval zkontrolovat nějaké Free Proxy IP adresy nalezené někde na internetu, nebudu zde rozebírat, že takto získané Proxy adresy jsou většinou "GARBAGE", zkrátka nefunguji a nebo po nějaké době fungovat přestanou, tedy žádná proxy IP adresa nebude fungovat věčně.

Ideální řešení je samozřejmě si vytvářet své vlastní proxy IP adresy, o tomhle se chystám napsat v budoucnu článek, protože dealovat s veřejnými proxy je ztráta času, naopak vytváření a používání vlastních proxy IP adres je drahé...

Mezi tím, zde je nástroj pro hromadnou kontrolu Proxy IP adres, tedy hromadnou v uvozovkách, protože nepotřebuji aby mi tady nějací dobrodinci shazovali server je tam limit na 20 proxy IP adres/kontrolu.

Nástroj pro hromadnou kontrolu Proxy IP adres naleznete zde.

Co je Proxy Server viz Wikipedie
Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu. Aplikační proxy je server speciálně určený pro určitý protokol nebo aplikaci. Proxy server může analyzovat obsah komunikace, případně ji pozměňovat (např. odstraňování reklam z http požadavků, blokování webových stránek podle obsahu a podobně) nebo ukládat požadavky do vyrovnávací paměti (cache), ze které mohou být při opakovaném požadavku odpovědi poskytnuty rychleji.